Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Link til analyser 

Vandanalyse 2018/19

Vandanalyse 2021/22

Vandanalyse udvidet 2021/22

Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD  

 

                                                                                                                                                                                                       

Ved ledningsbrud kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge  Tlf: 2124 6130

                               

Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Formand: Mette Hunsdahl
Email:  eev@post.tele.dk