Vandanalyse af vandet fra Eskebjerg Enghave Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Drikkevand A+B kontrol se i pdf

 

 

02.02.17  Drikkevand, udvidet kontrol  PDF
28.05.21  Drikkevand A+B parametre PDF
        
     
     

 

                                                                                                                                                                                                       

Ved ledningsbrud kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge  Tlf: 2124 6130

                               

Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Formand: Mette Hunsdahl
Email:  eev@post.tele.dk