Vandanalyse af vandet fra Eskebjerg Enghave Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Drikkevand A+B kontrol se i pdf

 

 

02.02.17  Drikkevand, udvidet kontrol  PDF
28.05.21  Drikkevand A+B parametre PDF
        
     
     

 

                                                                                                                                                                                                                                       Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Email:  eev@post.tele.dk

Formand Gert Larsen 2331 8858 

Ved ledningsbrud kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge  2124 6130