Kontakt

Vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning og administration kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge
Eskebjerg-Enghave Vandværk

Børgesvej 5,4593 Eskebjerg
Tlf. 5929 1136
E-mail :eev@post.tele.dk

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. telefon eller email:

Ved uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt:

Jens Weinreich tlf. 2212 4370

Johnny V. Bakhauge  tlf. 2124 6130

 Formand og Webmaster

Gert Larsen tlf. 2331 8858

gertl@mail.dk

Næstformand:

Henrik Wibe tlf. 2049 3273
                                                                                                                                                                                                                                       Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Email:  eev@post.tele.dk

Formand Gert Larsen 2331 8858 

Ved ledningsbrud kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge  2124 6130