Driftstatus

Der er normal drift i hele området. 

 

Årsaflæsning af vandmålere
Vi aflæser alle vandmålere tirsdag den 4/1 2022, og herefter udsendes årsopgørelsen til alle forbrugere.

 

Bestyrelsen består af:

Formand: Mette Hunsdahl

Næstformand: Ulrik Lundgård

Kasserer: Ruth Lundgård

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Glenn Hansson

 

Fra bestyrelsen:

Bestyrelsen er godt i gang med arbejdet med at sikre, at vi også fremover kan levere vand med stor sikkerhed og høj kvalitet til en rimelig pris. 

I de kommende måneder vil vi sætte fokus på den nødvendige udvikling af vores vandværk, vi vil udarbejde udviklings- og investeringsplan og vi vil have fokus på, hvordan vi undgår vandspild. I vil få mulighed for at følge bestyrelsens arbejde gennem de referater fra bestyrelsesmøder, som løbende vil blive lagt her på hjemmesiden. 

Mette Hunsdahl 

Formand

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

Ved ledningsbrud kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge  Tlf: 2124 6130

                               

Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Formand: Mette Hunsdahl
Email:  eev@post.tele.dk