Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Email:  eev@post.tele.dk

Formand Gert Larsen 2331 8858 

Ved ledningsbrud kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge  2124 6130

 

Betjening af nye vandmålere. 

Information om persondatapolitik.

Klik på dokumenter under fanen information.