Den nye bestyrelse er i gang med arbejdet:

På den ekstraordinære generalforsamling i september 2021 blev der valgt en helt ny bestyrelse for Eskebjerg-Enghave Vandværk. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Mette Hunsdahl

Næstformand: Ulrik Lundgård

Kasserer: Ruth Lundgård

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Jan Rasmussen

 

 

 

Bestyrelsen er nu godt i gang med arbejdet med at sikre, at vi også fremover kan levere vand med stor sikkerhed og høj kvalitet til en rimelig pris. 

I de kommende måneder vil vi sætte fokus på den nødvendige udvikling af vores vandværk, vi vil udarbejde udviklings- og investeringsplan og vi vil have fokus på, hvordan vi undgår vandspild. I vil få mulighed for at følge bestyrelsens arbejde gennem de referater fra bestyrelsesmøder, som løbende vil blive lagt her på hjemmesiden. (link indsættes)

 

Oktober 2021

Mette Hunsdahl. 

Formand.

 

Link til seneste bestyrelsesmøde

 

                                                                                                                                                                                                       

Ved ledningsbrud kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge  Tlf: 2124 6130

                               

Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Formand: Mette Hunsdahl
Email:  eev@post.tele.dk