Driftsstatus

NORMAL DRIFT.

Oplever du fejl eller uregelmæssigheder, kan du kontakte driftsleder Erik Buller Larsen på telefon 24980221

 

Vil du modtage en SMS ved uregelmæssigheder i vandforsyningen?

Vi udsender så vidt muligt en SMS hvis der forekommer uregmæssigheder i vandforsyningen. Hvis du vil være sikker på at modtage denne besked, så sørg for at vandværket har dine korrekte kontaktoplysninger. Du kan sende os opdaterede oplysninger under selvbetjening/kontakt her på hjemmesiden.

Oplyninger til forbrugerne

Aflæsning af vandmålere:

Vandværket aflæser alle vandmålere én gang årligt. Det sker ved udgangen af året. Det sker ved at vi kører rundt i vores område og aflæser forbruget hos alle forbrugere. Vi aflæser i uge 1 2023 og opkrævning udsendes januar/februar 2023.

Er vandet hvidt?

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet igen bliver klart. 

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. "Hvidt" vand er ikke sundhedsskadeligt.

 

 

 

Fra bestyrelsen

Mange frostskader i år

Vi har oplevet en del frostskader denne vinter. Især i sommerhusområderne oplever vi, at der ikke bliver lukket korrekt for vandet, eller at I ikke får lagt låget korrekt på målerbrønden. Frostskader kan give vandspild, dyre regninger til jer og merarbejde til os - men det giver også ofte afbrud i vandforsyningen til hele området, når vi skal ud og finde fejlen. Så luk nu for vandet. Er du I tvivl om noget, så kontakt driftsleder.

Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling søndag den 7. maj 2023 kl 10 i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Der udsendes invitation til alle på sms, og dagsorden og bilag kan findes her på hjemmesiden.

Vandkvaliteten:

Vi har forsat en god vandkvalitet fra alle vores boringer. Vil du se målingerne, så gå ind under vandanalyser i menuen her på hjemmesiden