Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T

 

 

Vil du modtage en SMS ved uregelmæssigheder i vandforsyningen?

Vi udsender så vidt muligt en SMS hvis der forekommer uregmæssigheder i vandforsyningen. Hvis du vil være sikker på at modtage denne besked, så sørg for at vandværket har dine korrekte kontaktoplysninger. Du kan sende os opdaterede oplysninger under selvbetjening/kontakt her på hjemmesiden.

Generalforsamling afholdes 29. maj 2022 

Har du fået en SMS fra dit vandværk? Er du en af dem der ikke har modtaget direkte besked på SMS om generalforsamlingen, så er det fordi vi ikke har et opdateret telefonnummer. Hvis du fremover vil modtage beskederne, så gå ind under selvbetjening/kontakt og send os dine opdaterede telefon og mail oplysninger.

Der afholdes generalforsamling den 29. maj 2022 kl. 10 i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Her findes dagsorden: Dagsorden jfr. vedtægter:

Regnskab og budget finder i her

På generalforsamlingen vil bestyrelsen orientere kort om det nye Fælleregulativ for Vandværkerne i Kalundborg Kommune. Find regulativet her

Vi håber at se mange af jer.

Bestyrelsen

 

 

Fra bestyrelsen

Bestyrelsen er godt i gang med arbejdet med at sikre, at vi også fremover kan levere vand med stor sikkerhed og høj kvalitet til en rimelig pris. 

I de kommende måneder vil vi sætte fokus på den nødvendige udvikling af vores vandværk, vi vil udarbejde udviklings- og investeringsplan og vi vil have fokus på, hvordan vi undgår vandspild. I vil få mulighed for at følge bestyrelsens arbejde gennem de referater fra bestyrelsesmøder, som løbende vil blive lagt her på hjemmesiden. 

Og så vil vi glæde os til at fortælle jer om arbejdet på årets generalforsamling, som er planlagt til 29. maj kl. 10 i Eskebjerg Forsamlingshus. Invitation udsendes senere på sms og vil kunne findes her på siden.

Formand Mette Hunsdahl