Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Generalforsamling, søndag den 19. september 2021, kl. 10.00

i Eskebjerg Forsamlingshus.

Dagsorden:

1)Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Forslag om Kalundborg Forsyning's overtagelse af Eskebjerg-Enghave vandværk

Såfremt forslaget bliver forkastet, skal der vælges ny bestyrelse.

 

3) Valg af bestyrelse:

 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år                           

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år

  Valg af 2 suppleanter for 1 år

                Valg af 1 revisor for 1 år

                Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

             

 

    

                                                                    -------------------------

Information om Kalundborg Forsynings oplæg til en eventuel overtalelse af EskebjergEnghaveVandværk.

Klik på dokumenter under fanen information.

 

Information om persondatapolitik.

Klik på dokumenter under fanen information.

 

                                                                                                                                                                                                                                       Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Email:  eev@post.tele.dk

Formand Gert Larsen 2331 8858 

Ved ledningsbrud kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge  2124 6130