Drift

Status på drift: NORMAL DRIFT.

Oplever du fejl eller uregelmæssigheder, kan du kontakte driftsleder Erik Buller Larsen på telefon 24980221 eller på mail: driftsleder@eev.dk

 

Betalinger, ejerskifte m.v.:

Henvendelser vedr. betalinger, aflæsninger, ejerskifte o.l. kan ske til administrativ ansvarlig Ruth Lundgaard på telefon 21808833 eller på mail: kasserer@eev.dk

 

Vil du modtage en SMS ved uregelmæssigheder i vandforsyningen?

Vi udsender så vidt muligt en SMS hvis der forekommer uregmæssigheder i vandforsyningen. Hvis du vil være sikker på at modtage denne besked, så sørg for at vandværket har dine korrekte kontaktoplysninger. Du kan sende os opdaterede oplysninger under selvbetjening/kontakt her på hjemmesiden.

Generalforsamling

2024

Generalforsamling i Eskebjerg-Enghave Vandværk

afholdes søndag den 5. maj 2024 kl. 10 på Myrehøj,

Vilhemshøjvej 1, Eskebjerg.

Så har du igen mulighed for bl.a. at høre formandens beretning om årets initiativer og hændelser i vores fælles vandværk, og du kan høre vores kasserer fortælle om økonomien. Du har også mulighed for at komme med dine forslag eller at få svar på dine spørgsmål.

 

Dagsorden kan hentes her

Bilag vedr. regnskab og budget findes her.

 

Der udsendes samtidig indkaldelse på sms.

Vandværkets vedtægter finder du her: Vedtægter 2023

 

Vi glæder os til at se jer og byder på kaffe/kage og en øl/vand.

Mette Hunsdahl

Formand

 

Oplysninger til forbrugerne

Aflæsning af vandmålere:

Vejledning til vandmålere findes her: Manual

Vandværket aflæser alle vandmålere én gang årligt. Det sker ved udgangen af året. Det sker ved at vi kører rundt i vores område og aflæser forbruget hos alle forbrugere. Vi aflæser i uge 1 2024 og opkrævning udsendes januar/februar 2024.

Er vandet hvidt?

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet igen bliver klart. 

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. "Hvidt" vand er ikke sundhedsskadeligt.