Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling

 

Generalforsamling, lørdag den 7. august 2021, kl. 10.00

i Eskebjerg Forsamlingshus.

 

På grund af COVID-19, har vi ikke haft mulighed for at afholde 

vores generalforsamling i maj måned 2021 grundet restriktioner og manglende

muligheder for at finde ledige lokaler.

 

Dagsorden:

                1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

                      2)  Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)  Det reviderede regnskab (som ligger på hjemmesiden) til godkendelse

4)  Budget for det kommende år fremlægges

5)  Behandling af indkomne forslag

 

 Bestyrelsen foreslår under dette punkt, at Kalundborg Forsyning overtager driften af Eskebjerg-Enghave Vandværk.

 

6)  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 

Den siddende bestyrelse ønsker ikke at fortsætte

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år                           

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år

  Valg af 2 suppleanter for 1 år

                     

7) Valg af revisor

 

      Valg af revisor suppleant

      Valg af revisorsuppleant   

8) Eventuelt

 

 

I forlængelse af den ordinære generalforsamling, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling.

 

 med 1. punkt på dagsordenen: Kalundborg Vandforsyning´s overtagelse af Eskebjerg-Enghave Vandværk.

 

Information om Kalundborg Forsynings oplæg til en eventuel overtalelse af Eskebjerg-Enghave Vandværk.

Klik på dokumenter under fanen information.

 

 

 

 

 

 

 

Jeg ønsker at informere om, at jeg efter 18 år i bestyrelsen, heraf 6 år som formand, ønsker at takke af. 

Der er ikke nogen i bestyrelsen der ønsker at tage over, så bestyrelsen har valgt at trække sig.

Der er heller ikke den store interesse blandt medlemmerne.

På den sidste generalforsamling mødte der 4 medlemmer op, ud over bestyrelsen.

Gennem de sidste 8 år er der i gennemsnit mødt 13 medlemmer op, hvor

halvdelen er bestyrelsen. Det er ikke særligt motiverende.

Med det ringe fremmøde finder vi det  umuligt at etablere en ny bestyrelse.

Vi har i den forbindelse haft kontakt til Kalundborg Forsyning om en eventuel overtagelse

af vores vandværk. Det vil vi stille forslag om på generalforsamlingen.

 

 

Information om persondatapolitik.

Klik på dokumenter under fanen information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Email:  eev@post.tele.dk

Formand Gert Larsen 2331 8858 

Ved ledningsbrud kontakt:

Johnny Valsted Bakhauge  2124 6130