Drift

Status på drift: NORMAL DRIFT.

Oplever du fejl eller uregelmæssigheder, kan du kontakte driftsleder Erik Buller Larsen på telefon 24980221 eller på mail: driftsleder@eev.dk

 

Betalinger, ejerskifte m.v.:

Henvendelser vedr. betalinger, aflæsninger, ejerskifte o.l. kan ske til administrativ ansvarlig Ruth Lundgaard på telefon 21808833 eller på mail: kasserer@eev.dk

 

Vil du modtage en SMS ved uregelmæssigheder i vandforsyningen?

Vi udsender så vidt muligt en SMS hvis der forekommer uregmæssigheder i vandforsyningen. Hvis du vil være sikker på at modtage denne besked, så sørg for at vandværket har dine korrekte kontaktoplysninger. Du kan sende os opdaterede oplysninger under selvbetjening/kontakt her på hjemmesiden.

Generalforsamling

2024

Generalforsamling i Eskebjerg-Enghave Vandværk

blev afholdt søndag den 5. maj 2024 kl. 10 på Myrehøj,

Vilhemshøjvej 1, Eskebjerg.

 

Tak til alle der deltog i generalforsamlingen

Referatet kan læses her

Formandens beretning finder du her

Bilag vedr. regnskab og budget findes her.

 

 

Vandværkets vedtægter finder du her: Vedtægter 2023

 

Mette Hunsdahl

Formand

 

Oplysninger til forbrugerne

Aflæsning af vandmålere:

Vejledning til vandmålere findes her: Manual

Vandværket aflæser alle vandmålere én gang årligt. Det sker ved udgangen af året. Det sker ved at vi kører rundt i vores område og aflæser forbruget hos alle forbrugere. Vi aflæser i uge 1 2024 og opkrævning udsendes januar/februar 2024.

Er vandet hvidt?

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet igen bliver klart. 

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. "Hvidt" vand er ikke sundhedsskadeligt.