Drift

NORMAL DRIFT.

Oplever du fejl eller uregelmæssigheder, kan du kontakte driftsleder Erik Buller Larsen på telefon 24980221

 

Vil du modtage en SMS ved uregelmæssigheder i vandforsyningen?

Vi udsender så vidt muligt en SMS hvis der forekommer uregmæssigheder i vandforsyningen. Hvis du vil være sikker på at modtage denne besked, så sørg for at vandværket har dine korrekte kontaktoplysninger. Du kan sende os opdaterede oplysninger under selvbetjening/kontakt her på hjemmesiden.

Oplysninger til forbrugerne

Aflæsning af vandmålere:

Vandværket aflæser alle vandmålere én gang årligt. Det sker ved udgangen af året. Det sker ved at vi kører rundt i vores område og aflæser forbruget hos alle forbrugere. Vi aflæser i uge 1 2023 og opkrævning udsendes januar/februar 2023.

Er vandet hvidt?

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet igen bliver klart. 

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. "Hvidt" vand er ikke sundhedsskadeligt.

 

 

 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. juni 2023 kl. 16

På Eskebjerg-Enghave Vandværk,

Arnakkevej 30A, 4593 Eskebjerg.

På den ordinære generalforsamling afholdt 7/5 2023 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtaget. Da der ikke var fremmødt nok forbrugere til en endelig vedtagelse, skal vedtægtsændringen behandles på en ekstraordinær generalforsamling, før de kan træde i kraft. Derfor indkaldes nu til ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringer som eneste punkt til behandling. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på vandværket.

Dagsorden og bilag findes her:

  • Dagsorden findes her
  • Bestyrelsens forslag til vedtægts-ændringer, som blev vedtaget 7/5 2023, findes her
  • Nuværende vedtægter findes her
  • Referat fra generalforsamlingen 7. maj 2023 findes her

Vi byder på en øl/vand. 

Bestyrelsen