Kontakt vandværket

Arnakkevej 30 A

4593 Eskebjerg

Email:  eev@post.tele.dk

Formand Gert Larsen 2331 8858 

Ved ledningsbrud kontakt:

Jens Weinreich  2212 4370

Johnny Valsted Bakhauge  2124 6130

 

Betjening af nye vandmålere. 

Information om persondatapolitik.

Klik på dokumenter under fanen information.

 

På grund af COVID-19, har vi ikke haft mulighed for at afholde 

vores generalforsamling som annonceret den 16. maj 2020,

grundet restriktioner fra myndighederne.

Nu har vi reserveret lokaler i forsamlingshuset, søndag den 27. september.

Hvis vi skulle have en lørdag, var der først plads i oktober. 

 

Generalforsamling, søndag den 27. september 2020, kl. 10.00

i Eskebjerg Forsamlingshus.

Dagsorden:

                1) Valg af dirigent

2)  Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Budget for det kommende år fremlægges

5)  Behandling af indkomne forslag

6)  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

 

1) Henrik Wibe (modtager genvalg)

2) Valg af nyt bestyrelsesmedlem

(Jens Weinreich modtager ikke genvalg)

 

Valg af 2 suppleanter

På valg er følgende suppleanter for 1 år

 

1) Lasse Skriver (modtager genvalg)

2) Jan Nielsen (modtager genvalg)

 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant                                     

På valg er følgende revisor og revisorsuppleant for 1 år

Finn Petersen, intern revisor (modtager genvalg)

Erik Ottesen, intern revisorsuppleant (modtager genvalg)

8) Eventuelt