Vandanalyse af vandet fra Eskebjerg-Enghave Vandværk

 

Eskebjerg-Enghave Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Vi har meget fine målinger på alle parametre.

Du finder link til vandprøverne her: Vandprøver Eskebjerg-Enghave Vandværk

Hårdheden i Eskebjerg-Enghave Vandværks vand er 15-18db